FEKKE ODIJK

Noodza​ak tot verandering?

Kunst ​met objecten van diepgewortelde culturele en historische waarde

Nieuw in 2024

Time to Show Myself  

2021 - 2023

Ontwricht | Symphony | Generatie Impact

Noodzaak tot verandering

Fekke maakt installaties en kunstobjecten die maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke situaties aansnijden.

"Sustainable Contrast' symboliseert de mogelijkheid van verandering en een duurzamere toekomst, mits we de wegwerpmentaliteit uitdagen en kiezen voor hergebruik en behoud.

"Symphony" is niet alleen een visueel werk, maar een sensoriële ervaring die de toeschouwer aanspoort tot reflectie over de kracht van geluid en licht om bruggen te slaan tussen verschillende culturen en talen, zelfs in tijden van conflict.

"Wasted Wisdom" nodigt uit tot reflectie op ons gedrag en herinnert ons aan de verantwoordelijkheid om onze kennis daadwerkelijk in te zetten voor een duurzame toekomst.

"Impact" is niet alleen een visuele ervaring, maar ook een eerbetoon aan de wetenschappelijke vooruitgang die heeft bijgedragen aan de veiligheid in de sport en een reflectie op de kracht van impact, zowel op fysiek als op sociaal niveau.

Reflectie op actuele thema's

In de kunstwerken van Fekke Odijk (1970) komen objecten met een diepgewortelde culturele en historische waarde samen. Door deze objecten, ooit functioneel in het dagelijkse leven, te verwerken, creëert Fekke installaties en kunstobjecten die maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke situaties aansnijden. Zijn werk weerspiegelt de noodzaak tot verandering, benadrukkend dat we moeten handelen met de kennis en wijsheid die we hebben, in het licht van overconsumptie, milieu belasting en gedrag dat aanpassing vereist. 

De kunstwerken raken thema's zoals verwerpelijke geweldsdaden die verdeeldheid zaaien, pleitend voor verbinding en gezamenlijk houvast. Fekke roept op tot actie, waarbij kennis niet genegeerd maar juist benut moet worden. Het verlies van dierbaren wordt in zijn kunst bespreekbaar gemaakt, en hij biedt ruimte voor het verwerkingsproces van rouw. 

De gebruikte objecten, vaak afkomstig uit overbodige museumcollecties en verworden tot verweesd erfgoed, dienen als inspiratiebron. Door naast deze objecten ook gerecyclede materialen zoals hout, staal, en soms lichtelementen of audio te integreren, ontstaan composities met een herkenbare eigenheid en een diepgaand verhaal. Het geheel nodigt uit tot reflectie op actuele thema's en biedt een visuele en emotionele ingang tot de besproken maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken.

Time to Show Myself 2024

"Time to Show Myself" is een kunstwerk dat de toeschouwer meeneemt op een reis door de tijd, waarin de spanning tussen oude normen en waarden en moderne kunst op treffende wijze wordt belicht. Het kunstwerk nodigt uit om na te denken over de complexiteit van identiteit en zelfexpressie binnen een steeds veranderende wereld. Het toont de verbinding tussen ons zelf, onze zintuigen en de toekomst.
  
Centraal in het werk staat een cloche, een iconisch symbool van oude tradities en etiquette, gebruikt om dinerschalen te bedekken. Echter, in "Time to Show Myself" wordt deze cloche niet langer gebruikt om voedsel te verbergen, maar om iets anders te onthullen: het silhouet van Fekke zelf. Door de cloche omhoog te houden, onthult Fekke symbolisch zijn ware zelf aan de wereld, een daad die de spanning tussen het verleden en het heden illustreert.  
 
De zilveren glans van de cloche werpt een nostalgische gloed op het tafereel, terwijl het tegelijkertijd een reflectie biedt op de moderne wereld. Veranderen onze tradities en eetpatronen? Wat bepalen we nog zelf en hoe worden we geleid door artificiële intelligentie? Het werk verbeeld de connectie van essentiële zintuigen, ons brein en AI en wat straks kan worden geserveerd. Een ding is zeker, we vinden er een deel van onszelf in terug. 

Het hout in het werk is van een oude eikenboom van landgoed Drakensteyn, daarnaast is met epoxy, koper, electradraad en licht gewerkt.
  
"Time to Show Myself" heeft Fekke laten nadenken over de rol van kunst in het doorbreken van gevestigde normen en het verkennen van nieuwe vormen van zelfexpressie en toekomstperspectief. Het kunstwerk herinnert ons eraan dat, zelfs te midden van verandering, de kracht van kunst ligt in haar vermogen om ons uit te dagen om onze eigen waarheid te laten zien, ongeacht de verwachtingen van het verleden. 

Ontwricht 2023

"Ontwricht" is een kunstwerk dat diep ingaat op de gebeurtenissen van 7 oktober 2023, toen Hamas een massa-aanval uitvoerde op Israëliërs en mensen van andere nationaliteiten. Dit werk, ontstaan in reactie op de aanslag en het begin van de oorlog in de Gazastrook, symboliseert zowel kracht als kwetsbaarheid, de essentie van verbinding en het geloof in het omarmen van het licht. 

In het gedicht, het ontwerp, de compositie en materialen komt dat terug. Het gedicht op de verticale steun vat de kern samen: 

     Met kracht geslagen
     Ontwricht
     Zoek verbinding
     Omklem het licht

De bankschroef, die een lichtstaaf omklemt en kracht, maar tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid toont, vertegenwoordigt de complexe dynamiek. Het verwijst naar Hamas die Israëliërs heeft vastgezet, maar ook naar Israël, dat kracht en macht uitoefent in de grondoorlog tegen Hamas. De kwetsbaarheid van de lichtstaaf onder de druk van de bankschroef symboliseert de broosheid van de situatie. Het verlies. 

Dit kunstwerk daagt uit tot reflectie, benadrukt de urgentie van dialoog en verbinding als een belangrijke uitweg uit gruwelijke oorlogssituaties. Het stelt een universeel onderwerp centraal en fungeert als een krachtige inspiratiebron die mensen aanzet tot nadenken over vergelijkbare situaties van oorlog en onderdrukking wereldwijd.

Wasted Wisdom  2017

"Wasted Wisdom" is een kunstwerk dat de problematiek van overconsumptie en milieuvervuiling belicht. Het centrale element, een keramische uil, symboliseert onze collectieve wijsheid en kennis, die echter vaak genegeerd wordt. De uil wordt bedolven onder een plastic fles, druipend met een witte substantie, een krachtig beeld voor de wegwerpmentaliteit en vervuiling door plastics en chemicaliën. We hebben de wijsheid, maar benutten die onvoldoende. Kijken we weg? 

De gebruikte materialen dragen bij aan de diepgang van het kunstwerk: een keramisch uil beeldje, een wegwerp plastic fles met inhoud, een houten vloerdeel met gelaagdheid, en een voetstuk van gerecycled staal. Het geheel wordt bekroond door een stolp, die bescherming biedt en die voorheen dienstdeed als ongebruikte vaas in het huishouden van de kunstenaar. 

De compositie is zorgvuldig gebalanceerd, met de uil en de schuine fles die zijn hoofd bedekken. Het gebruik van goud voegt een laag van symbolische waarde toe, benadrukkend dat de waarde van onze wijsheid vaak onderschat en besmeurd wordt. Wat gebeurt er als de stolp wordt verwijderd? "Wasted Wisdom" nodigt uit tot reflectie op ons gedrag en herinnert ons aan de verantwoordelijkheid om onze kennis daadwerkelijk in te zetten voor een duurzame toekomst.

Symphony  2023

"Symphony" is een installatie geïnspireerd door de iconische luidsprekers van Philips, een stuk dat uit een Nederlands museum afkomstig is en nieuw leven krijgt als een eerbetoon aan verweesd erfgoed in de installatie genaamd Symphony. 

Dit kunstwerk reageert op de dreiging van verlies en verdeeldheid die oorlogen met zich meebrengen, met specifieke aandacht voor de Russische aanval op Oekraïne. Het roept vragen op over onze mate van informatieverwerking en begrip van de oorzaken en gevolgen van conflicten. Symphony weeft historische bakelieten 78-toeren langspeelplaten, met daarop een cursus Russisch-Nederlands, samen in een harmonieus geheel. Dit symboliseert niet alleen een symfonie van culturen, maar ook de complexiteit van twee verschillende verhalen. 

Het kunstwerk gaat verder dan visuele impact; het brengt het geluid daadwerkelijk over door middel van een rode verbindingsbuis, waardoor het karakteristieke geluid van een oude platenspeler klinkt. Het licht in het werk creëert een sfeer van hoop en warmte, en samen met het geluid nodigt het uit tot verbinding en begrip. 

"Symphony" is niet alleen een visueel werk, maar een sensoriële ervaring die de toeschouwer aanspoort tot reflectie over de kracht van geluid en licht om bruggen te slaan tussen verschillende culturen en talen, zelfs in tijden van conflict.

Sustainable Contrast 2020

"Sustainable Contrast" is een kunstwerk dat de hedendaagse uitdagingen van duurzaamheid onder de loep neemt. Het presenteert een krachtig contrast tussen de traditie van reparatie en hergebruik, vertegenwoordigd door een doorleefde koperen Arabische bedoeïenen koffiepot, en de hedendaagse wegwerpcultuur, belichaamd door een wegwerp koffiebekertje. 

De antieke Dallah, afkomstig uit de collectie van een Nederlands museum, belichaamt de essentie van herbestemming en hergebruik. Het vertelt het verhaal van generaties die de koffiekan hebben gekoesterd, opgelapt en doorgegeven, in schril contrast met de wegwerpmentaliteit van vandaag. Het kunstwerk werpt een kritische blik op het wereldwijde probleem van plasticgebruik en overconsumptie, dat een zware last legt op onze aarde en de leefomstandigheden van toekomstige generaties bedreigt. 

Fekke's kenmerkende gebruik van lichtelementen komt hier subtiel naar voren, waarbij de koffiekan als het centrale object prachtig wordt uitgelicht vanuit alle hoeken. Het porseleinen wegwerpbekertje wordt daarentegen buiten de schijnwerpers geplaatst, waardoor het contrast tussen duurzaamheid en wegwerpcultuur duidelijk naar voren komt. 

Het kunstwerk wordt omlijst in een strak frame, maar in plaats van wit met een rouwrandje, kiest Fekke voor contrast: zwart met een witte lijn van hoop. Dit symboliseert de mogelijkheid van verandering en een duurzamere toekomst, mits we de wegwerpmentaliteit uitdagen en kiezen voor hergebruik en behoud.

Impact  2022

"Impact" is een intrigerend kunstwerk dat zijn oorsprong vindt in de fascinatie voor de prachtige groene kleur van een ogenschijnlijk vreemd object, de Zwick - een slagkrachtmeter. Dit technisch geavanceerde instrument, voorheen eigendom van Andre Bolhuis, een oud-olympisch hockeyer en tandarts, werd gebruikt in zijn promotieonderzoek uit 1986. Het onderzoek richtte zich op de impact van een bal of hockey stick op tanden en welk type bitje letsel kon voorkomen. 

De impact van dit onderzoek is tot op de dag van vandaag voelbaar, aangezien het gebruik van hockeybitjes verplicht is gesteld om letsel te voorkomen. "Impact" brengt deze geschiedenis tot leven en toont het meetbare resultaat van kracht op een object. 

De krachtige compositie van het kunstwerk wordt versterkt door drie lichtobjecten en het statief. De toevoeging van een foto van olympisch hockeyster Kitty van Male, waarop duidelijk de impact van een stick en de bescherming van een bitje te zien is, voegt een boeiende dimensie toe aan het geheel. "Impact" wordt daarmee niet alleen een visuele ervaring, maar ook een eerbetoon aan de wetenschappelijke vooruitgang die heeft bijgedragen aan de veiligheid in de sport en een reflectie op de kracht van impact, zowel op fysiek als op sociaal niveau.

Generatie 2021

"Generatie" is een kunstwerk doordrenkt van de dynamiek van eb en vloed, waarbij de stroom van water symbolisch staat voor verandering, kracht, leven en verlies. De inspiratie voor dit kunstwerk komt voort uit het overlijden van de vader van de kunstenaar, een ervaren marine officier en zeiler die de nuances van de stroom begreep en soms wist dat het beter was om ermee mee te gaan dan ertegenin. 

Dit werk, gecreëerd ter nagedachtenis aan de vader van Fekke Odijk, belichaamt een stroomnetwerk. Het maakt gebruik van historische objecten, waaronder een apparaat uit een museumcollectie dat opnieuw tot leven komt als verweesd erfgoed. Hiermee wordt de kracht van het water gemeten, waarmee zichtbaar wordt dat stroom cruciaal en meetbaar is. Het kunstwerk vertelt het verhaal van hoe stromen niet alleen verlies met zich meebrengen, maar ook leven en vooruitgang. 

Materialen zoals koper en hout worden ingezet, samen met historische objecten die een belangrijke functie hebben gediend. Een lichtobject is toegevoegd, niet alleen om de compositie te versterken, maar ook om een doel te dienen: Het laat het leven, groei en hoop zien. Het werk fungeert als een rustplaats en draagt bij aan het proces van verwerking en rouw. Fekke heeft met "Generatie" een kunstwerk gecreëerd dat niet alleen een eerbetoon is aan zijn vader, maar ook een diepgaande reflectie biedt op het leven, de stromen die het vormgeven en de mogelijkheid tot regeneratie en verwerking die nodig is. 

Fekke heeft meer installaties gemaakt waarbij voorwerpen van belang voor nabestaanden een nieuwe vorm en betekenis krijgen, en het proces van verwerking ondersteunt. 

Oud Geld  2016

"Oud Geld" is een kunstwerk dat voortkomt uit de jeugdige fascinatie van Fekke voor de muntenverzameling van zijn grootouders. De munten, verzameld tijdens de reizen van zijn grootouders vanuit alle hoeken van de wereld, dienen als symbolische verbindende elementen tussen de kunstenaar, zijn grootouders en diverse monetaire stelsels wereldwijd. 

Dit kunstwerk weerspiegelt de dynamiek van de verbindingen die ontstaan door de reizen en de interactie tussen verschillende munten. Het patroon tussen de munten is niet statisch; integendeel, het is dynamisch en uitdagend. De toeschouwer wordt aangemoedigd het elastiek te verleggen, waardoor nieuwe verbanden ontstaan en het beeld verandert. "Oud Geld" biedt zo een terugblik op de geschiedenis van de grootouders van de kunstenaar en illustreert hoe verbanden kunnen bestaan maar ook makkelijk verlegd kunnen worden. 

De compositie van het kunstwerk evolueert in de loop der tijd. Het gebruik van een oranje elastiek en een mix van oude en hedendaagse munten creëert een beeld dat zowel historisch als actueel is. Het kunstwerk werpt ook vragen op over de digitalisering van ons betalingsverkeer en de mogelijke vergetelheid van fysiek geld voor toekomstige generaties. "Oud Geld" fungeert als een artistieke reflectie op de veranderende aard van geld en de vraag of dit werk al gezien kan worden als een artistieke erfenis van oud geld in een snel veranderende digitale wereld.

Overige werken en informatie

Uitzending TV Eemland
September 2023

Rondleiding in de Duintuin van Fekke en zijn gezin, en uitleg bij een reeks kunstwerken. 

Contact en meer

Fekke Odijk
Duinweg 23
3768 BM, Soest
Nederland

+31 (0)6 30458230
fekke@odijk.art

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd meer te weten over de kunstwerken of kunstenaar? 
Wil je graag een werk kopen of een opdracht gunnen? Neem contact op.